Odpadové hospodářství obce Modrava

Plzeňský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
Richenza (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Obec Modrava patří mezi známá turistická centra Šumavy. Obec je tvořena třemi původními osadami – Modrava, Filipova Huť, Vchynice – Tetov. V obci žije 70 stálých obyvatel.

Ti mají jednu z nejmenších produkcí odpadů v ČR vůbec (vliv na produkci má životní styl, způsob vytápění, možnosti třídění odpadů). Hodnota je ovlivněna i metodou výpočtu. Do bilance směsného odpadu nebyl v roce 2014 započten odpad od turistů ani ze živností zapojených do systému obce (v roce 2015 již tomu tak je).

Systém odpadového hospodářství

V Modravě se do barevných kontejnerů třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony a textil. Od roku 2015 mohou domácnosti získat v rámci ekologického programu i nádobu na bioodpad. Zajištěn je i svoz železa, objemného a nebezpečného odpadu. V tabulce uvádíme produkci vybraných odpadů v letech 2014 a 2015.

  2014 2015 2014 2015
  (t) (t) (kg/ob) (kg/ob)
papír 6,59 6,15 94,1 87,8
plasty 2,32 2,95 33,1 42,1
sklo 9,13 11,07 130,4 158,1
NK 0,12 0,15 1,7 2,1
textil 0,32 0,29 4,6 4,1
bio 1,78 4,09 25,4 58,4
směsný odpad 2,75 38,68 39,3 552,5
objemný odpad 0,49 1,54 7,0 22,0
úroveň recyklace (%) 86,2 38,0 86,2 38,0

Z tabulky vyplývá, že v Modravě se za rok vytřídí přes 300 kg surovin na 1 obyvatele. Je to nejvyšší hodnota, kterou známe. Docílit ji lze pouze v malých obcích, které navštěvuje mnoho turistů.

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Plzeňského kraje

Webové stránky obce: http://www.sumavanet.cz/modrava/

E-mailová korespondence se starostou obce Ing. Antonínem Schubertem

Roční hlášení o produkci odpadů v obci za roky 2014 a 2015

Nominace na Odpadového Oskara

Obec je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 1 za nejnižší produkci směsných komunálních odpadů v obcích do 1000 obyvatel v Plzeňském kraji v roce 2014. Chválíme obec i za vysoké množství vytříděných surovin (z domácností i od turistů).

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: