en ru

Odpadové hospodářství obce Moravany

Pardubický kraj, Moravany | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Větve je ntné pro další zpracování třídit samostatně.
Milan Havel
Obec Moravany se nachází v Pardubickém kraji (1833 obyvatel k 1.1.2015). V roce 2015 měla nejmenší doloženou produkci směsného komunálního odpadu mezi obcemi od 1001 do 5000 obyvatel Pardubického kraje (57,9 kg na jednoho obyvatele).

V Moravanech se do kontejnerů na ulici třídí plasty, nápojové kartony (s plasty) a sklo. Ostatní materiály jako je odpad ze zahrad, textil, elektroodpad, objemný odpad, nebezpečné odpady, vozí lidé na sběrné místo v areálu firmy S-FIRMA s.r.o. Otevřeno je 6 dní v týdnu kromě neděle. Zde také lidé vozí papír, který firma vykupuje (S-FIRMA se věnuje nakládání s odpady, provozuje i chráněnou dílnou, která zpracovává elektroodpady). Posečená tráva z údržby veřejné zeleně se vozí do kompostárny SETRA v Dašicích. Svoz směsného odpadu si mohou domácnosti objednat buď ve 14-denním nebo 28-denním intervalu. Podle toho také platí za popelnice 1300 či 900 Kč. Za jednu osobu a rekreační objekt se platí 450 Kč. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v Moravanech v letech 2013 až 2015.

Počet obyvatel 2013 2014 2015
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
plast 16 16,4 15,3
sklo 11,1 8,9 10,3
NK 0,1 0,2 0,3
bio 98,8 235,3 226,9
SKO 54,7 58,1 57,9
OO 25 31,2 34,6
Celkem 205,7 350,2 345,3
Recyklace (%) 61,3 74,5 73,2

Díky nízké produkci odpadů a vysokému množství vytříděných odpadů přesahuje úroveň recyklace v Moravanech 60 %. Pro srovnání uvádíme v další tabulce výsledky vybraných obcí Pardubického kraje stejné kategorie s produkcí směsného odpadu pod 150 kg na 1 obyvatele v roce 2013. V Dašicích provozuje firma SETRA kompostárnu, údaj o množství sebraných bioodpadů ale nemáme k dispozici:

Jméno obce Moravany Dašice Ostřešany Staré Hradiště
Počet obyvatel 1819 2305 1012 1643
  (kg/obyv.) (kg/obyv.) (kg/obyv.) (kg/obyv.)
papír 0,0 7,0 6,2 26,3
plast 16,0 12,1 16,1 36,5
sklo 11,1 8,8 6,6 17,7
NK 0,1 0,1 0,1 1,7
bio 98,8 0,0 81,0 29,8
SKO 54,7 106,8 113,0 118,2
OO 25,0 30,8 0,0 16,3
Celkem 205,6 165,6 223,0 246,5
Recyklace (%) 61,3 16,9 49,3 45,4

V roce 2015 Arnika obci udělila Odpadového Oskara za nejnižší doloženou produkci směsného komunálního odpadu v obcích od 1001 do 5000 obyvatel.

Další zdroje informací:

Webové stránky obce: http://www.obec-moravany.cz/

Webové stránky společnosti S-FIRMA: http://www.s-firma.cz/

 

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu