Odpadové hospodářství obce Moravany

Pardubický kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 14.9.2020
Větve je ntné pro další zpracování třídit samostatně.
Milan Havel
Obec Moravany se nachází v Pardubickém kraji (1869 obyvatel k 1.1.2018). Obec opakovaně získala Odpadového Oskara v kategorii 1. Má nejnižší produkci směsného odpadu v Pardubickém kraji a jednu z nejnižších i v rámci celé ČR. Gratulujeme.

V Moravanech se do kontejnerů na ulici třídí plasty, nápojové kartony (s plasty) a sklo. Ostatní materiály jako je odpad ze zahrad, textil, elektroodpad, objemný odpad, nebezpečné odpady, vozí lidé na sběrný dvůr (otevřen ve středu a v sobotu). Papír, některé plasty a kovy vykupuje S-FIRMA (firma se věnuje nakládání s odpady, provozuje i chráněnou dílnou, která zpracovává elektroodpady). Posečená tráva z údržby veřejné zeleně se vozí do kompostárny SETRA v Dašicích. Svoz směsného odpadu si mohou domácnosti objednat buď ve 14-denním nebo 28-denním intervalu. Podle toho také platí za popelnice 1500 či 1000 Kč (rok 2019). Za jednu osobu a rekreační objekt se platí 500 Kč.

Tabulka: údaje o produkci vybraných složek odpadů v Moravanech

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír       0,5 1,5 2,2 1,0
plast 16 16,4 15,3 13,0 12,7 11,7 19,1
sklo 11,1 8,9 10,3 17,7 16,7 14,4 15,9
NK 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
textil       1,4 1,6 1,8 1,9
bio 98,8 235,3 226,9 231,9 243,2 210,8 142,0
SKO 54,7 58,1 57,9 66,9 66,4 63,8 64,5
OO 25 31,2 34,6 29,1 38,4 39,3 39,5
               
úroveň třídění (%) 61,3 74,5 73,2 73,7 73,2 70,5 63,4

Díky nízké produkci odpadů a vysokému množství vytříděných odpadů přesahuje úroveň recyklace v Moravanech 60 %. A co považuje sama obec za důležitý k tomu, aby dosahovalo takto dobrých výsledků. Osvětu. Promluvit na téma s lidmi například při platbě za odpady.

Další zdroje informací:

Webové stránky obce: http://www.obec-moravany.cz/

Webové stránky společnosti S-FIRMA: http://www.s-firma.cz/

 

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: