en ru

Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Staré Hradiště

Pardubický kraj, Staré Hradiště | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 3.5.2018
By Vojtěch Dostál (Vojtech.dostal) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Staré Hradiště je větší obec, která se nachází v těsném sousedství Pardubic. Žije v ní přibližně 1700 obyvatel. V obci funguje pytlový sběr odpadu se svozem přímo od domu. Obec má nízkou produkci směsného odpadu, papíru, plastů a skla zde na 1 obyvatele vytřídí ročně přes 80 kg.

Popis obce

Obec Staré Hradiště leží v těsném sousedství města Pardubice. Obec se dělí na tři části – Staré Hradiště, Brozany a Hradiště na Písku. Obec je plynofikována. Celkově na území žije přibližně 1700 obyvatel.

Systém odpadového hospodářství

Nakládání s komunálními odpady se v obci řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009. V obci je zaveden pytlový sběr dům od domu. Pytle s papírem, plasty, nápojové kartony a kovy se sváží 14x za rok. Pouze sklo se sbírá do kontejnerů. Kromě těchto základních komodit lze do kontejnerů odevzdávat i textil a menší elektroodpady. Ty lze odevzdat i na obecním úřadě, kde je i kontejner na baterie, cartridge a tonery. Pokud má domácnost velký elektrospotřebič, může s obcí domluvit jeho odvoz přímo z domu. Objemné a stavební odpady obec nesváží, lze je odevzdat ve sběrném dvoře v Dražkovicích (výstavbu sběrného dvora má obec v plánu).

V obci je postupně rozšiřován sběr bioodpadu. Zatímco dříve probíhal pouze jeho sezónní svoz, nyní jsou v obci od počátku dubna do konce listopadu v provozu dvě sběrná místa. Otevřeny jsou dva dny v týdnu. Materiál obec sama odváží na kompostárnu. Jinou možností pro domácnosti je, objednat si a zaplatit nádobu na bio s odvozem přímo od domu (hnědou nádobu).

Pro drcení větví si obec pořídila štěpkovač a špalíčkovač. Většinou však obec větve neštěpkuje, ale předává soukromé firmě k využití. V budoucnu však počítá s využitím dřeva na palivo.

Směsný komunální odpad se sváží 1x za 14 dní. Cena za jeho odvoz je závislá na velikosti popelnice (80, 120, 240 litrů), kterou domácnost potřebuje. V roce 2016 to je 10 Kč za 1 litr (800,1200,2400 Kč podle velikosti popelnice). S tím, jak roste množství vytříděných odpadů, velikost popelnic v domácnostech klesá. Pokud by náhodou někdo potřeboval dodatečný objem, lze si koupit pytel na odpad (prodává se jich ale málo).

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v letech 2013 až 2017.

  2013 2014 2015 2016 2017
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 26,3 35,5 28,9 28,7 17,5
plasty 36,5 37,8 35,4 31,3 24,4
sklo 17,7 16,5 16,0 15,8 15,9
nápojové kartony 1,7 0,9 0,9 1,3 0,7
bioodpad 29,8 37,4 82,6 80,7 88,6
směsný odpad 118,2 114,4 113,0 131,6 128,3
objemný odpad 16,3 4,6 6,3 5,7 5,8
úroveň recyklace (%) 45,4 51,8 57,9 53,5 52,4

Obec dosahuje velmi vysoké úrovně recyklace papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Pravidelně se umísťuje na předních místech v soutěži „O perníkovou popelnici“, kterou organizuje EKO-KOM a krajský úřad. Obec o problematice odpadového hospodářství pravidelně informuje ve svém zpravodaji, základní informace jsou také zveřejněny na webu obce.

Náklady obce na odpadové hospodářství jsou podprůměrné. Příjmy od EKO-KOMu za tříděný sběr obalů, jsou vysoké, přibližně 250 Kč na 1 obyvatele.

Další informace

Webové stránky obce, zpravodaj obce: http://www.stare-hradiste-obec.cz/

Prezentace místostarosty obce pana Janovského na konferenci ve Zlíně: http://arnika.org/seminar-na-tema-odpadove-hospodarstvi-obci

Video: http://arnika.org/pytlovy-sber-trideneho-odpadu-ve-starem-hradisti

Nominace na Odpadového Oskara

Obci Staré Hradiště byl v roce 2016 udělen Odpadový Oskar v kategorii 2. Obec dosahuje vysoké úrovně recyklace, podprůměrných nákladů na odpadové hospodářství a přitom provozuje pro domácnosti velmi pohodlný systém třídění odpadů. Obec má jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu ze všech obcí Pardubického kraje v kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu