Odpadové hospodářsví obce Štítná nad Vláří - Popov

Zlínský kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.10.2020
Bioodpady obec kompostuje ve vlastní komunitní kompostárně
Obec Štítná nad Vláří - Popov
Obec Štítná nad Vláří - Popov (2219 obyvatel k 1. 1. 2015) se nachází v okrese Zlín, v údolí řeky Vláry jihozápadně od Brumova-Bylnice a jižně od Valašských Klobouk. Obec měla jednu z nejmenších produkcí směsného odpadu v ČR. V roce 2017 však musela zrušit svůj motivační systém (nákup známek pro vývoz popelnice, od obce dostali domácnosti známky pouze na jedno pololetí) a od té doby produkce odpadu výrazně vzrostla. Obec je plynofikovaná, část obyvatel topí elektřinou. V obci je 73 staveb rekreačních objektů. Obec více jak 20 let vede domácnosti k tomu, aby se starali o pěkný vzhled obce, čistý vzduch a prostředí. Ke snížení produkce směsného odpadu vedlo i vybudování komunitní kompostárny a přistavování velkoobjemových kontejnerů na svoz tohoto odpadu. V obci nevznikají černé skládky.

Systém odpadového hospodářství

V obci se třídí papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, textil a bioodpady. Zajištěn je svoz nebezpečných a objemných odpadů. Třídí se jednak do sběrných nádob, jednak do plastových pytlů (část plastů, nápojové kartony). Bioodpady obec zpracovává na komunitní kompostárně. Směsný odpad se odváží 1x za 14 dní. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů z let 2014 až 2018.

  2014 2015 2016 2017 2018
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 5,2 6,0 2,6 2,0 4,7
plasty 5,2 4,2 4,5 3,9 12,7
sklo 3,1 3,7 2,3 1,7 9,5
nápojové kartony 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5
oděvy 2,3 2,5 2,8 2,9 2,3
směsný odpad 38,6 38,8 36,0 87,6 142,5
objemný odpad 27,2 32,9 23,1 21,3 14,2
celkem (bez NO) 82,1 88,6 71,7 119,8 186,5
           
úroveň recyklace (%) 19,8 19,1 17,6 9,1 16,0

Obec má velmi nízkou celkovou produkci odpadů (asi 4x menší než je průměr ČR, nezapočten bioodpad) a velmi nízkou produkci směsného odpadu (asi 5x nižší než je průměrná produkci obcí a měst ČR). I úroveň recyklace lze považovat vzhledem k produkovanému množství odpadu za velmi dobrou. Kdybychom započetli i množství vytříděných bioodpadů (asi 200 tun za rok), úroveň recyklace by výrazně vzrostla.

Obec měla dle rozpočtu lehce podprůměrné celkové náklady na nakládání s odpady, přibližně 872 Kč/ob v roce 2018.

Zdroje informací

Webové stránky obce: http://www.stitna-popov.cz/

Informace obce o komunitní kompostárně: http://www.stitna-popov.cz/komunitni-kompostarna--stitna-nad-vlari-popov

Komunikace se zástupci obce (pí. Annou Davidovou)

Odpadový Oskar

Obec získal Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině obcí od 1001 do 5000 obyvatel. Obec měla opakovaně nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech obcí Zlínského kraje a nejnižší produkci směsných odpadů i ze všech obcí celé ČR. Pochválit zaslouží i přístup k osvětě domácností v obci. Gratulujeme.

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: