Obec Žižkovo Pole brání zpamátnění aleje

25.6.2009 - JIHLAVA | Novinky
Odvolání obce Žižkovo Pole zablokovalo již podruhé vyhlášení lipového stromořadí mezi obcemi Dobrá, Žižkovo Pole a Macourov památnou alejí. „Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, oboustranné stromořadí je kompaktní, bez větších mezer,“ říká Jana Vitnerová z jihlavské pobočky Arniky. „Jedná se o jednu z nejzachovalejších alejí na Vysočině, proto si myslím, že si vyhlášení za památnou zaslouží.“ Alej se navíc nachází v zajímavé lokalitě při Žižkově mohyle a je významnou a známou krajinnou dominantou.

Žádost o vyhlášení památkové ochrany podal v létě 2008 odbor životního prostředí Městského úřadu v Havlíčkově Brodě. Ve stejné době podalo podobnou žádost i občanské sdružení Mezník. „Díky památkové ochraně by také  bylo možné požádat o finanční prostředky na ošetření stromů,“ vysvětluje výhody prohlášení aleje za památnou Vít Dvorský z občanského sdružení Mezník. Správní řízení bylo  přerušeno do doby zpracování odborného dendrologického posudku.

Na stav aleje byly poté vypracovány dva posudky. Jeden zpracoval ing. Jaroslav Krejčí na žádost krajského úřadu. Doporučuje alej zpamátnit, určuje, které stromy mají být ošetřeny a ukládá kácení jen nemocných a staticky nebezpečných stromů. Na jejich místě by měly být tzv. výhybny, místa, kde se mohou bezpečně míjet projíždějící vozidla. Bezpečnost provozu by měly ještě zvýšit bílé nátěry na kmenech zbylých stromů. Druhý, velmi podrobný posudek zpracovalo občanské sdružení Mezník jako účastník řízení. Ve většině se hodnocení obou posudků shodují. O památkové ochraně aleje rozhodl 2. června ve správním řízení Městský úřad v Přibyslavi, proti jeho rozhodnutí se však obec Žižkovo Pole odvolala.

Poprvé se o vyhlášení památné ochrany aleje jednalo již v roce 2007. V té době bylo navrhováno její vykácení kvůli plánované rekonstrukci vozovky. Již tehdy ale proti zpamátnění vystoupili zastupitelé obce Žižkovo Pole. Přislíbili však vykácet pouze nemocné stromy a zbylé ošetřovat.

Alej u Žižkova Pole je významnou krajinnou dominantou, která navazuje na okrasnou zahradu v okolí Žižkovy mohyly. Ta byla postavena v roce 1874 na místě, kde podle pověsti zemřel Jan Žižka z Trocnova. Ve stejné době byla zřejmě vysázena i alej, kterou dnes tvoří stromy vysoké 15 – 20 m a s obvody kmenů 250 – 300cm. Alejí prochází turistická stezka Karla Havlíčka Borovského z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu.


Fotografie aleje u Žižkova Pole


Další informace:

Konečné řešení: alejí povede systém výhyben
(Havlíčkobrodský deník, 15. června 2009)


Čtenáři Přibyslavského občasníku si nepřejí kácení v lipové aleji

Banner-stika

Sledujte nás: