Obnova stromořadí by mohla být financována odvody do účelově zřízeného fondu

1.12.2015 - Lednice | Tiskové zprávy
Konference Aleje 2015 v Multifunkčím centru Lednice
Nedostatek vhodných dotačních titulů pro vlastníky pozemků a správce komunikací nebo nedotažená ustanovení zákona o ochraně přírody, která neumožňují odvádět poplatky za kácení stromů.  To jsou problémy, které komplikují snahy o novou výsadbu a kvalitní údržbu stromořadí v naší krajině. K tomuto závěru dospěli silničáři, projektanti, úředníci i ekologové na mezinárodní konferenci s podtitulem „Finanční zdroje pro aleje“. Závěry jednání použije Arnika, která akci pořádala, při svých dalších aktivitách a jednáních se zodpovědnými resorty životního prostředí, dopravy a zemědělství.

„I když se silničním správám nebo místním samosprávám podaří sehnat peníze na výsadbu nové aleje, chybí jim finanční zdroje na péči o stromy v následujících letech. Nové výsadby přitom zejména v prvním desetiletí svého života vyžadují pravidelnou a kvalitní péči. Změna příslušného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny by měla umožnit odvádět za kácení poplatky do fondu, který by bylo možno využívat pouze účelově, na opatření ve prospěch stromů. Z hlediska zajištění budoucnosti našich alejí to považujeme za důležitý strategický krok,“ osvětluje hlavní závěry konference vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová.

Už třetí ročník mezinárodní konference Aleje 2015 se uskutečnil 27. a 28. listopadu v Multifunkčním centru Lednice. Díky jejímu mezinárodnímu rozměru měli účastníci možnost porovnat přístup k ochraně stromořadí v ČR se situací na Slovensku, v Nizozemí a v Anglii. Vystoupili zástupci Ministerstva životního prostředí, úřadů, vysokých škol i správy silnic.

Souhrnné závěry konference Aleje 2015 naleznete v příloze tiskové zprávy.

Účastníci konference nezůstali pouze v interiéru multifunkčního centra. Při výpravě do alejí Jihomoravského kraje diskutovali přímo v terénu o strategii obnovy alejí v Lednicko – Valtickém areálu, o přístupu k obnově historické aleje podél komunikace I. třídy Sedlec – Mikulov nebo o projektu „Stromořadí pro region Podluží“.

"Rád chodím alejemi, zvláště těmi starými, a říkám si, co všechno ty stromy kolem mne zažily. Škoda, že nemohou povídat,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který konferenci udělil záštitu a vnímá podobná setkání jako velmi přínosná.

Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice „Zachraňme stromy“ požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo zhruba 35 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 166 tisíc stromů.

 

Akce proběhla za podpory Německé spolkové nadace pro životní prostředí  /www.dbu.de/ a pod záštitou Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje.

DBU                      JK15 CMYK POZ

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu