Obracečka NYLON KITCHEN WARE COLLECTION


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Thanh Tran, Náměstí Lužické 386/1, 408 01 Rumburk – Rumburk 1, IČ: 61559261, provozovna: tržnice Žitavská 72, 471 54 Cvikov
Materiál: Nylon
Zjištěná závada:

Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se jedná o látku: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9) (s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus zejm. na játra a štítnou žlázu) v množství 0,34 a 0,18 mg/kg. Dále byla zjištěna přítomnost anilinu (CAS No. 62-53-3) v množství 0,036 a 0,016 mg/kg, rovněž karcinogenní látky s možnými účinky zejm. na močový měchýř. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/obracecka-nylon-kitchen-ware-collection-_8465_880_1.html

Datum upozornění: 21.11.2013Arnika v zahraničí