Obracečka porcovací


Země původu: Taiwan
Výrobce: Vollmacht Enterprise Co. LTD, Ruei Guang Road Nr. 360
Prodejce: Popron Média, s.r.o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, IČ: 25714503
Materiál: polyamid
Zjištěná závada:

Laboratorními rozbory byl zjištěn obsah primárních aromatických aminů ve výši 69 μg/dm2. Výrobek proto nesplňuje požadavky závazných předpisů o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Jedná se o 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9), látku s karcinogenními účinky na lidský organismus (zejm. na játra a štítnou žlázu).

Zdroj:

www.mzcr.cz

Datum upozornění: 5.4.2012