Obracečka z nerezové oceli a nylonu TESCO


Země původu: Hongkong
Výrobce: ensen Industrial Ltd., 11/F., Wanchai Commercial Ctr., 194-204 Johnston Road, Wanchai/
Prodejce: Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČ: 45308314
Materiál: Nylon
Zjištěná závada:

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se jedná o látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus, zejm. na játra a štítnou žlázu: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9). Šetřeno na základě zveřejněné notifikace v evropském systému rychlého varování RASFF.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.
 

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-obracecka-z-nerezove-oceli-a-nylonu-tesco_11214_880_1.html

Datum upozornění: 7.1.2016