Odborníci z celého světa budou hledat cesty jak na jedy ve Spolaně

14.1.2003 - PRAHA | Tiskové zprávy
Dvaatřicet odborníků z celého světa přijede do Prahy jednat o možnostech likvidace nejtoxičtějších látek světa, takzvaných perzistentních organických látek - POPs (persistent organic pollutants). Právě těmito jedy je zamořena chemička Spolana Neratovice. Ta je patrně nejvíce kontaminovaným místem dioxiny v celé Evropě. Organizace Arnika, IPEN (1) a UNIDO (2) připravily seminář, na němž budou představeny nespalovací technologie, kterými lze jedy ze Spolany odstranit a lze jimi také nahradit nebezpečné spalovny.

Perzistentní organické látky jsou zřejmě vůbec nejtoxičtější sloučeniny jaké kdy člověk stvořil. Patří sem například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Již ve velmi malých dávkách působí poruchy hormonálního a imunitního systému a ohrožují reprodukční schopnosti všech živočichů, včetně člověka. V přírodě se rozkládají velmi pomalu a kumulují se v tělech živočichů. Člověk je jimi ohrožen nejvíce, protože stojí na vrcholu potravního řetězce. „Zbavit se těchto látek je velmi obtížné. Nejčastěji se likvidují ve spalovnách, což však není ideální řešení. Při spalování perzistentních organických látek vznikají dioxiny, které se pak různými cestami uvolňují do životního prostředí. Cyklus kontaminace přírody tak pokračuje pořád dokola. Proto se snažíme prosadit alternativní řešení likvidace těchto jedů,“ zdůvodnil pořádání semináře vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík. Dioxiny byly vyplaveny při povodních ze Spolany Neratovice. Kontaminovaly Labe i hospodářská zvířata v okolí továrny. Jak ukázaly rozbory zadané Arnikou, Labe kontaminovaly také polychlorované bifenyly (PCB), které jsou v porovnání s dioxiny stejně nebezpečné. Česká republika je PCB vysoce kontaminovaná, což dokazují rozbory mateřského mléka. Metody likvidace diskutované na semináři je možné použít i k likvidaci těchto látek. Na semináři se bude hovořit o výhodách dvou komerčně nejúspěšnějších metod. Jednou z nich je takzvaný BCD-proces (3), který chce Fond národního majetku (FNM) použít na likvidaci dioxinové zátěže ve Spolaně Neratovice. Tuto metodu ovšem vybral bez výběrového řízení. Šanci tak nedostal další efektivní způsob likvidace POPs: vysokoteplotní chemický rozklad provozovaný firmou ELI Ecologic International (4), který jeho autoři na semináři představí rovněž. „Na semináři bude ovšem představena také další metoda vyvinutá českými vědci v Ústavu chemických procesů AVČR, která zatím není komerčně využívána,“ řekl Petrlík. Semináře se zúčastní odborníci z 20 zemí světa. Nebudou chybět ani zástupci z Ugandy, Indie, Egypta či USA. Na seminář jsou přizváni také lidé ze státní správy a samosprávy ČR. Po skončení semináře pořádá sdružení Arnika tiskovou konferenci (v pátek 17. ledna od 13,00 v hotelu Prokopka).

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu