Nakládání s odpady v malých obcích v ORP Slaný

Studie nakládání s odpady v malých obcích od 2000 obyvtale v ORP Slaný.

Analýza odpadového hospodářství 20 obcí v ORP Slaný. Mezi obcemi jsou veliké rozdíly v produkci směsných odpadů, rozdíly v množství vytříděných surovin. Studie mapuje některé příčiny.

Banner-stika

Sledujte nás: