Odpověď arménského Ministerstva ochrany přírody k rezoluci přijaté na konferenci Arniky, Ecoluru a AWHHE

22.3.2019 - JEREVAN | Novinky
Konference v Jerevanu
zdroj: EcoLur
Koncem minulého roku prezentovala Arnika společně s partnerskými organizacemi Ecolur a AWHHE výsledky studií, které poukázaly na značné zatížení životního prostředí v regionu Lori vlivem místního průmyslu – dolů v Akthale a Teghoutu a také továrny zpracovávající měď v Alaverdi.

Na konferenci byla také přijata rezoluce, ve které účastníci mimo jiné po arménské vládě požadují komplexní posouzení vlivu místního průmyslu včetně používaných technologií na zdraví a životní prostředí.

V březnu 2019 na tuto rezoluci reagovalo arménské ministerstvo ochrany přírodních zdrojů s tím, že v únoru téhož roku byl schválen nový vládní program, který počítá s řešením problémů uvedených v rezoluci. Jde zejména o efektivní řízení půdních zdrojů se zaměřením na prevenci, snižováním znečištění a degradace půdy, odborné posouzení dopadů na životní prostředí apod. 

Více informací najdete zde:https://www.ecolur.org/en/news/dialog-with-officials/---/10974/

Banner-stika

Sledujte nás: