Odpadové hospodářství obcí - příručka pro obce.

Autor textů:Ing. Milan Havel - Arnika, program Toxické látky a odpady    Příručka pro obce zaměřená na možnosti snižování jak celkové produkce odpadů, tak produkce směsného (zbytkového) odpadu.

Obsah příručky:

1. Úvod

2. Současné a budoucí požadavky na nakládání s odpady v obcích

3. Údaje o produkci a složení komunálních odpadů v ČR

4. Role osvěty

5. Finanční motivace obyvatel

6. Podpora třídění využitelných složek komunálního odpadu

7. Podpora třídění bioodpadu

8. Regulace objemu nádob na směsný odpad

9. Předcházení vzniku odpadů

9.1 Definice předcházení vzniku odpadů

9.2 Význam předcházení vzniku odpadů

9.3 Aktivity, které lze podpořit na úrovni obce

9.3.1 Podpora domácího kompostování

9.3.2 Komunitní kompostování v obci

9.3.3 Snížení produkce bioodpadů z údržby zeleně

9.3.4 Snižování objemu reklamních materiálů v poštovních schránkách

9.3.5 Podpora pití nebalené vody

9.3.6 Podpora užití látkových plen

9.3.7 Podpora charitativních projektů, sdílení věcí a služeb

10. Emise skleníkových plynů při nakládání s komunálními odpady

11. Příklady dobré praxe

Pouze ke stažení.

Banner-stika

Sledujte nás: