Omlazující pleťový peeling salerm cosmetics homme - PEELING RAJEUNISSANT VISAGE


Země původu: Španělsko
Výrobce: SALERM COSMETICA PROFESIONAL S.A., PLAZA DE VICTOR MARTINEZ, S/N 08185 LLIÇA DE VALL (BARCELONA)
Prodejce: Salerm Cosmetica Profesional CZ, s.r.o., Poděbradova 109/3148, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27836428
Zjištěná závada:

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 1375), a to isobutylparaben.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkuomlazujici-pletovy-peeling-salerm-cosmetics-homm_10978_880_1.html

Datum upozornění: 13.11. 2015