Ostrava se má zazelenat za miliony

8.2.2012 - OSTRAVA | Novinky
Bude Ostrava zelenější?
Vendula Krčmářová
Do roku 2015 chce město Ostrava na svém území vysadit více než půl milionu nových stromů a keřů v rámci městských a obvodních projektů za více než 200 milionů korun. Podstatou všech projektů má být výsadba zeleně a její regenerace pomocí pěstebních opatření (kácení, ošetření, ořezy, apod.) v různých lokalitách města.

„Je pozitivní, že město chce začít intenzivně vysazovat zeleň. Doufáme, že plánované revitalizace, které budou obsahovat i kácení, se skutečně dotknou pouze míst, kde jsou dřeviny již neperspektivní a ve špatném stavu a pro novou výsadbu budou voleny dostatečně vzrostlé stromky,“ řekla Vendula Krčmářová z ostravské pobočky Arniky. Stávající dřeviny si pak zaslouží zejména pravidelnou péči, už jen z důvodu, že se tak zamezí případům, kdy se v rámci uvažovaného kácení například argumentuje tím, že ze stromů opadávají suché větve.

Regenerované plochy budou mít rozlohu337 ha, nově zakládaná plocha pak116 ha. Město tak chce mimo jiné přispět ke snížení prašnosti. V rámci projektu by měly být ošetřeny dřeviny například v několika porubských parcích, obnovena alej v Nové Vsi, či ozeleněna část Vítkovic.

 

Projekty před formální akceptací

Akceptované projekty

Projekty schválené SFŽP

Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01.

Regenerace sadu J. Jabůrkové, Ostrava - Vítkovice

Obnova zeleně v Ostravě - Radvanicích

Izolační zeleň města Ostravy - projekt 02.

Zajištění prostorové stability systému zeleně statutárního města Ostrava

Regenerace zeleně hřbitova - Ostrava - Zábřeh

Izolační zeleň města Ostravy - projekt 03.

Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1.etapa, část A, B

Sadové úpravy na hřbitově v Bartovicích

Zelená Osa Vítkovic

Revitalizace významných krajinných prvků - park v Ostravě - Porubě

Obnova lesoparku - Matuškův park

Revitalizace zeleně v Ostravě - Porubě I.

Rekonstrukce parku u kostela sv. Anny v Polance nad Odrou

Revitalizace zeleně hřbitova v Polance nad Odrou

Obnova aleje v Nové Vsi

Regenerace plocha zeleně 29.dubna x středisko ODRA

Regenerace zeleně v oblasti ul. Lumírova- k.ú. Výškovice

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha