Ozdoba na culík


Zjištěná závada:

Odborná analýza na VŠCHT potvrdila přítomnost bromovaných zpomalovačů hoření PBDEs. Tento zvorek splňuje legislativní limity evropského nařízení o perzistentních organických polutantech pouze proto, že je vyroben z recyklátu. Arnika se zasazuje o recyklaci bez jedů.

Zdroj:

http://arnika.org/toxicka-recyklace-aneb-jak-mohou-nevytridene-odpady-kontaminovat-spotrebni-zbozi-v-cr-4

Datum upozornění: 1.12.2017More in this category: « Skřipec do vlasů 2