Panenka Aidella


Země původu: Čína
Výrobce: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT SHUANGLEER TOYS FACTORY XINXIANG INDUSTRIAL AREA, PUMEI, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE
Prodejce: K + H STYL s.r.o., Grohova 1266, 769 01 Holešov, IČ: 27670805 (provozovna: Drogerie – domácí potřeby, Grohova 1266, 769 01 Holešov)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky-panenkaaidella_8654_880_1.html

Datum upozornění: 15.1. 2014