Panenka Aidella NO.SLE 050


Země původu: Čína
Výrobce: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT SHUANGLEER TOYS FACTORY XINXIANG INDUSTRY AREA, PUMEI, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE
Prodejce: Le Thuy Trinh Dao, Aloise Gavlase 38/14, 700 30 Ostrava-Dubina, IČ: 27858219 (Prodejna smíšeného zboží, Nám. Republiky 496/8, 746 01 Opava)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 13,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-aidella-no-sle-050_9442_880_1.html

Datum upozornění: 30.07. 2014