Panenka ANGEL THE BEAUTIFUL GIRLS SET


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Van Dung Bui, Prachatická 47, 384 51 Volary, IČ: 26012448; provozovna: MAXi HiT, Tovární 197, 381 01 Český Krumlov
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 32,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-angel-the-beautiful-girls-set_8358_880_1.html

Datum upozornění: 25.10.2013Arnika v zahraničí