Panenka BABY LOVELY


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Tuan Hung Le, Sládkova 3049/22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47864541
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 40,1 % hm. a v poníkovi v množství 37,3 % hm. DEHP. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky-panenka-baby-lovely_9412_880_1.html

Datum upozornění: 22.07. 2014