Panenka „Beautiful, Collect them all“


Země původu: Čína
Výrobce: Shantou Yako Toys Co. Ltd, South Guangyi Rd., 1st Bldg, 4/F, Pumei, Chenghai, Shantou
Prodejce: Lidovka u Kláštera, Olomoucká 1284, 783 91 Uničov, IČ: 29458102
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 31,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-%E2%80%9Ebeautifulcollect-them-all%E2%80%9C_9392_880_1.html

Datum upozornění: 17.07. 2014