Panenka Betsy FASHION HAPPY


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Van Tho Nguyen, Krajní 168/3, 318 00 Plzeň – Nová Hospoda, IČ: 24265292 (provozovna: SK Textil, Tyršova 884, 400 04 Trmice)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 16,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-betsy-fashion-happy_8610_880_1.html

Datum upozornění: 7.1.2014