Panenka Cute Baby, DEAR BABY!, NO. 345


Země původu: Čína
Výrobce: HUALI GROUP (HONG KONG) LIMITED, MSD 2027 RM 1007, 10F., HO KING CENTER, NO.2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON/
Prodejce: Bilbo CZ s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 29447763 (prodejna: Hračky Bilbo, Čs. brigády 122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 7,8 – 12,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--panenka-cute-babydear-baby-no345_10590_880_1.html

Datum upozornění: 27.07.2015Arnika v zahraničí