Panenka Cute Beaut mini


Země původu: Čína
Výrobce: FUNLOK TOYS CO., Limited Huaize Industry Area
Prodejce: Levné knihy a.s., Do Čertous 2660/16, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 28226909, provozovna: Levné knihy, ul. Bedřicha Smetany 1, 301 00 Plzeň
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 29,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-cute-beaut-mini_8608_880_1.html

Datum upozornění: 7.1.2014