Panenka Cute doll, NO.SY1018


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: SIPRON LIBEREC spol. s r.o., Nádražní 167, 463 31 Chrastava, IČ: 64650197 (SIPRON LIBEREC spol. s r.o., prodejna drogerie, 463 46 Příšovice 42)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 19,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-cute-dollno-sy1018_9100_880_1.html

Datum upozornění: 20.05.2014