Panenka FASHION Beauty


Země původu: Neuvedena
Výrobce: T&V Market, 319 Libušká (patrně Libušská), Praha 4 (sídlo SAPA Praha) / ČR (firma neexistuje)
Prodejce: Luyen Cao Thi, Riegrova 138, 281 44 Zásmuky, IČ: 26388260 (provozovna: Textil obuv, Vítězství 119, 538 21 Slatiňany)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 17,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-fashion-beauty_8566_880_1.html

Datum upozornění: 20.12.2013Arnika v zahraničí