Panenka „fashion new trendy BEATY PRETTY GIRL SHOW“


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Hoang Kim Quang, Dvořákova 2182/22, 350 02 Cheb, IČ: 63508681 (provozovna: HKD SHOP, Havlíčkova 64/3, 358 01 Kraslice)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 7,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-%E2%80%9Efashion-new-trendy-beaty-pretty-girl-sho_9337_880_1.html

Datum upozornění: 08.07. 2014Arnika v zahraničí