Panenka ITEM NO: 4920754


Země původu: Neuvedeno
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Hoanh Nguyen Van, Dalimilova 491/38, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 69076421 (prodejna: Milan Market, Ostravská 39, 738 01 Frýdek-Místek)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-item-no4920754_9449_880_1.html

Datum upozornění: 31.07. 2014