panenka LOVELY Baby Beautiful, NO.2018


Země původu: Čína
Výrobce: Shunxin Toys Factory, Chenghai, Shantou, Guangdong
Prodejce: Eva Dupalová, Čs. armády 340, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 16060318
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 15,7 % hm. a v tělíčku panenky v množství 10,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-panenka-lovely-baby-beautifulno-2018_11514_880_1.html

Datum upozornění: 2.3. 2016