Panenka Lovely Girl, BEAUTY GIRL SET, FASHION DOLL, NO. 888-2


Země původu: Čína
Výrobce: BOTAI TOYS FACTORY YUHU INDUSTRIAL AREA, JIEYNGAG CITY, GUANGDONG PROVINCE
Prodejce: Thi Thu Ha Pham, U Strhance 2215/1, 750 02 Přerov-Přerov I – Město, IČ: 74498053 (prodejna: Obchodní centrum, Olomoucká 8, 746 01 Opava)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 14,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-lovely-girlbeauty-girl-setfashion-dol_9440_880_1.html

Datum upozornění: 30.07. 2014