Panenka Lovely Girl Come on! enjoy the pleasure together


Země původu: Čína
Výrobce: HONGDA TOYS FACTORY, NANWAN INDUSTRIAL AREA, LIANXIA TOWN, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG / Čína
Prodejce: Nam Pham Xuan, Nám. Generála Knopa 1061, 564 01 Žamberk, IČ: 64356698
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 18,3 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-lovely-girl-come-onenjoy-the-pleasure-tog_8564_880_1.html

Datum upozornění: 20.12.2013Arnika v zahraničí