Panenka „Lovely Music lighting“


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Tung Nguyen The, Pražská 1551, 547 01 Náchod – Staré Město nad Metují, IČ: 49986309, (prodejna: TEXTIL-DOMÁCÍ POTŘEBY-HRAČKY-DROGERIE, U horní brány 66, 550 01 Broumov)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce množství 14,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-%E2%80%9Elovely-music-lighting%E2%80%9C_9273_880_1.html

Datum upozornění: 27.6. 2014