Panenka MERRY GIRL


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Dovozce: ATCOREK GROUP S.R.O. (firma neexistuje)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 24,0 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenkamerry-girl-_8339_880_1.html

Datum upozornění: 22.10. 2013
Další informace:

Celý název včetně kódů: PANENKA „MERRY GIRL“, Girl FASHION, THE GIRL WITH A PASSION FOR FASHION, No. 1065 značení dle dolepené etikety: SADA PANENKA, ITEM NO: TC12499, 480 PCS/CTNS,EAN: 8001090124999Arnika v zahraničí