Panenka MiniBeauty


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Van Tien Nguyen, Pod hliništěm 192/1, 182 00 Praha -- Kobylisy, IČ: 28468341 (prodejna: Centrum levného nákupu MAJKA – RODINA, Havlíčkova 1371, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 22,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenkaminibeauty-_8664_880_1.html

Datum upozornění: 17.1. 2014