Panenka Modern Girl, MODERN FASHION TRENDS


Země původu: Čína
Výrobce: GUIYAN TOYS FACTORY, RONGCHENG INDUSTRY, ZONE. JIEYANG, GUANG DONG
Prodejce: Luyen Le Hong, ČSA 124/11, 785 01 Šternberk, IČ: 61333875 (provozovna: Obchodní centrum LYLY, ČSA 124/11, 785 01 Šternberk)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 30,39 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenkamodern-girlmodern-fashion-trends_8679_880_1.html

Datum upozornění: 23.1. 2014