Panenka "My Little Pony"


Země původu: Čína
Výrobce: Jiangyi Toys Factory, Lianshang Industry Park Chenghai District Shantou City
Prodejce: D & L Markets s.r.o., Masarykova 598/106, 252 19 Rudná, IČ: 24256102
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 15,5 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku--panenka-my-little-pony-no-222-_7723_880_1.html

Datum upozornění: 10.4.2013