Panenka „NOVI stars COSMIC SHOW“


Země původu: Čína
Výrobce: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, CUANGDONG PROVINCE CHINA
Prodejce: Tuyet Nguyen Thi Hai, Masarykovo náměstí 498, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 62693182 (prodejna: Obchodní centrum, Nádražní 469, 543 01 Vrchlabí
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/panenka-%E2%80%9Enovi-stars-cosmic-show%E2%80%9C_9247_880_1.html

Datum upozornění: 24.06. 2014