Panenka SUR SHNE beauty GIRL


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Van Minh Chu, Masarykovo náměstí 1092/30, 576 01 Jihlava, IČ: 27685543, provozovna: Obchodní centrum, Nerudova 2998, 390 02 Tábor
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky v žlutých šatech DEHP v množství 32,6 % hmot. a v hlavičce panenky v oranžových šatech DEHP v množství 33,8 % hmot.  To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-sur-shne-beauty-girl_8398_880_1.html

Datum upozornění: 05.11.2013Arnika v zahraničí