Panenka Unique Model


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Prodejce: Quoc Ngoc Nguyen, Papírenská 185, 382 11 Větřní, IČ: 26376946, provozovna: Večerka, Školní 115, 382 03 Křemže
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 13,3 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenkaunique-model-_8342_880_1.html

Datum upozornění: 22.10. 2013Arnika v zahraničí