Panenka v krabici, Item No: 4910079


Země původu: Čína
Výrobce: GUANGDONG JIEYANG YONGLAI TOYS FACTORY, NANYANG INDUSTRIAL ZONE, JIEYANG ECONOMC DEVEL OPMENT EXPERIMENTAL ZONE JIEYNG/
Prodejce: Thang Phan Van, Popradská 1287, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 45065608
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce DEHP v množství 17,8 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-v-krabiciitem-no4910079_8563_880_1.html

Datum upozornění: 20.12.2013Arnika v zahraničí