Panenka „VERY HAPPY GIRL EVERY DAY“


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Lan Anh Banhová, Přibyslavská 580, 590 01 Nová Paka, IČ: 62693182 (prodejna: Nákupní centrum PACIFIC, Nádražní 1432, 543 01 Vrchlabí)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 10,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-%E2%80%9Every-happy-girl-every-day%E2%80%9C_9264_880_1.html

Datum upozornění: 26.06. 2014