Panenka „Violetta, Beauty Girl Show, NO.585“


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Hue Nguyen Thi, Severní 729/59, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ: 26371707 (prodejna: TEXTIL – OBUV – HRAČKY, Bří Štefanů 93/23, 500 03 Hradec Králové 3)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 7,15 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-%E2%80%9Eviolettabeauty-girl-showno-585%E2%80%9C_9240_880_1.html

Datum upozornění: 20.06.2014