Pankrácká pláň

Praha 4 - Pankrác | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 20.3.2017
Pankrácká pláň sahající od severojižní magistrály po park na Kavčích Horách představuje rozlohu přibližně 18 tisíc metrů čtverečních. Dobré napojení na veřejnou dopravu, vzdálenost na dohled od centra města a jedinečná poloha nad vltavským údolím činí z místa velmi cennou a atraktivní lokalitu. Avšak díky tomu, že pro ni neexistuje regulační plán, dochází tu od 70. let k nekoncepčnímu zastavování území na úkor životního prostředí.

Úřednický Manhattan, nebo nové centrum pro obyvatele Prahy 4?

Ze 70. let zbylo na Pankrácké pláni torzo chlouby tehdejších centrálních plánovačů – výškové stavby, které měly ukazovat ekonomickou sílu a technickou vyspělost socialistického státu. Dodnes jsou pankrácké mrakodrapy nepřehlédnutelné a hyzdí panorama města. Prahu poškodily stejně jako severojižní magistrála, přetínající historické centrum.

Od 2. poloviny 90. let probíhá spor o to, jak s rozestavěnou Pankráckou plání naložit. Zatímco investoři chtěli pokračovat ve výstavbě mrakodrapů a vybudovat zde úřednické 'City', 'Pražský Manhattan' či dokonce 'moderní protiváhu Pražského hradu' (a politici na radnici Prahy 4 a magistrátu je v tom většinou podporovali a podporují), občanská sdružení od počátku prosazovala myšlenku, aby v tomto prostoru vzniklo nové centrum Prahy 4: s náměstím, zázemím pro volný čas, sport, kulturu, s novými obchody i byty. Spor o Pankráckou pláň má obecnější povahu. Je sporem o to, zda si má Praha uchovat jedinečnou atmosféru a být 'městem pro lidi', nebo zda má nechat volný průběh komerčním aktivitám investorů, jež nemají žádný přínos pro obyvatele, a zcela změnit svou podobu.

Skelet bývalé budovy Českého rozhlasu
  Skelet bývalé budovy
  Českého rozhlasu
Nejvyšší a nejošklivější
Bývalá budova Českého rozhlasu na Pankrácké pláni byla postavena v 70. letech, ale Český rozhlas se do ní nikdy nenastěhoval. Provoz budovy by byl extrémně drahý, navíc byl na všechny obklady použit rakovinotvorný azbest. Podle některých odborníků by bylo bývalo nejlepší, kdyby budova byla v 90. letech zbourána. Koupili ji však noví investoři a přestavili ji na luxusní kanceláře. Se svými 109 metry je dodnes nejvyšší budovou v České republice.

Nákupní pasáž není náměstí

Praha 4 nemá – jako jedna z mála pražských čtvrtí – žádné centrální náměstí. Podle původních plánů měl takový prostor pro setkávání lidí a pořádání společenských akcí vzniknout právě na Pankrácké pláni. Na nové náměstí se měla přemístit radnice Prahy 4, uvažovalo se o stavbě knihovny. Později se však idea Centrálního náměstí Prahy 4 vytratila – investoři se snaží na získaných pozemích co nejvíce vydělat, navrhovaná zástavba proto maximálně využívá prostor a na skutečné živoucí náměstí nezbývá místo.

Praha by si zasloužila stejnou kvalitu jako Berlín
Berlínské Arkády
Berlínské Arkády
Investoři rádi přirovnávali Pankráckou pláň k Postupimskému náměstí v Berlíně. Srovnání ale pokulhává. Postupimské náměstí se ocitlo po pádu Berlínské zdi v samém středu města a šlo o mimořádně atraktivní plochu. Dostavbu striktně reguloval berlínský magistrát a donutil investory několikrát přepracovat projekty. Dnes je Postupimské náměstí jednou z atrakcí Berlína a novým centrem města. Součástí promyšlené zástavby nejsou jen jen kanceláře a hypermarket, ale i byty, náměstí s fontánou zastřešené obřím „deštníkem", vyhlídková věž, umělý potok a jezero, park pro pořádání pikniků, dětské hřiště, řada restaurací a kaváren či kino. Velký podíl zaujímají pěší zóny, oblast je dobře přístupná veřejnou dopravou, veškeré parkování je pod zemí.

Podle slibů developerů měla na Pankrácké pláni vzniknout hned čtyři nová náměstí. Ve skutečnosti však jde pouze o malé betonové plácky stísněné výškovými stavbami. Největší z nich má sice plochu 8 700 m2, při jeho tvaru a umístění ovšem nemůže být řeč o klasickém náměstí, jaká známe z jiných částí Prahy. Jde o prostor kolem paty budovy Motokovu (dnes City Empiria), který se lidé vzhledem ke vzdušným vírům vždy snaží co nejrychleji opustit. Nádvoří kancelářských budov, chodníky mezi hotely a pasáže nákupního centra se stěží stanou kvetoucím centrem společenského života. Promarněná šance znamená, že Praha 4 nikdy své skutečné centrální náměstí mít nebude.

Mrakodrapy ničí charakter Prahy

Panorama s mrakodrapy
  Panorama s mrakodrapy
Od roku 2000 usilují developerské firmy na Pankrácké pláni o stavby dalších mrakodrapů. Podle projektu amerického architekta Richarda Meiera měla být zvýšena budova bývalého Českého rozhlasu a vedle ní měla vyrůst ‚dvojčata' do výšky 160 metrů. Projekt byl sice záhy zastaven kvůli protestům veřejnosti a teroristickým útokům na mrakodrapy v USA, nicméně v roce 2005 se podobný návrh objevil znovu. Nyní má místo "dvojčat" vzniknout 75 metrů vysoký děrovaný válec (City Epoque Hotel) a 109 metrů vysoká budova ve tvaru písmene „V" (City Epoque Bytový dům).

Plánované mrakodrapy by výrazně narušily unikátní panorama, které bylo v roce 1992 jedním z důvodů pro zápis Prahy na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zatímco v ostatních metropolích Evropy vznikaly výškové stavby z oceli, skla a betonu, Praze dominovaly tak jako po staletí jen věže katedrály svatého Víta na Pražském hradě a Vyšehrad. Podobně ušetřeny zůstaly jen Florencie a Benátky. Jedinečnou atmosféru Prahy a lidské měřítko staveb obdivují každoročně statisíce turistů. Česká republika riskuje výstavbou mrakodrapů mezinárodní ostudu. Podle expertů může projekt pankrácké „City" ohrozit setrvání Prahy na seznamu UNESCO a bude signálem, že Česká republika nedokáže pečovat o kulturní dědictví a nedodržuje své mezinárodní závazky.

Vídni přišly mrakodrapy draho
Vídeň
Vídeň
Vídeň byla do seznamu UNESCO zanesena v roce 2001. V roce 2004 vznikl projekt na stavbu mrakodrapů u vídeňského hlavního nádraží. Přestože na rozdíl od Prahy není v případě Vídně památkově chráněno panorama města, Výbor UNESCO pozastavil platnost zápisu Vídně na seznamu a hrozilo úplné vyškrtnutí města. Vídeňská radnice začala intenzivně jednat s investory, kteří již v té době získali stavební povolení, a za cenu vysokých finančních kompenzací projekt zastavila. Vyrostla tak jen jedna z plánovaných tří budov, která byla již v době incidentu rozestavěná. Teprve pak Výbor UNESCO obnovil místo Vídně na světovém seznamu.

 

Slavná katedrála v Kolíně ohroženou památkou
Katedrála v Kolíně nad Rýnem
  Katedrála v Kolíně nad Rýnem
Slavný kolínksý dóm postavený v letech 1248 až 1880 byl na listinu UNESCO zařazen proto, že „má mimořádnou uměleckou hodnotu a dokládá sílu evropského křesťanství". V roce 2004 byl představen plán na stavbu mrakodrapů u železničního terminálu, téměř čtyři kilometry od katedrály. Ačkoliv katedrála nemá vyhlášené žádné ochranné pásmo, Výbor UNESCO prohlásil, že výstavba ohrožuje „pohledovou integritu kulturního statku" – plánované budovy by převýšily věže katedrály. Komise pak zařadila kolínskou katedrálu mezi ohrožené památky světového kulturního dědictví. 

Drážďany o prestižní místo v seznamu přišly
Základy Waldschlösschenbrücke (zdroj:CreativeCommons)
Základy Waldschlösschenbrücke (zdroj:CreativeCommons)
Důkazem, že varování UNESCO nejsou planá, se stalo v červnu 2009 rozhodnutí výboru světového kulturního dědictví UNESCO o vyškrtnutí labského údolí v Drážďanech ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví . Důvodem je stavba mostu u Lesního zámečku (Waldschlösschenbrücke), který nevratně rozdělí téměř 20 kilometrů dlouhé labské údolí a zničí jeho kulturní krajinu. 

Největší parkoviště v ČR?

Předimenzované stavby na Pankrácké pláni mají enormní nároky na dopravní obslužnost. V oblasti jsou přitom již dnes kvůli nadměrnému automobilovému provozu překračovány zákonné limity pro hluk a emise znečišťujících látek v ovzduší. Tato situace ohrožuje zdraví tisíců lidí. Investoři předpokládají, že kvůli novým stavbám přibude v centru pankráckých sídlišť 8 až 10 tisíc parkovacích míst, jež mají sloužit uživatelům nových budov, nikoliv obyvatelům. Nová parkoviště by na Pankrácké pláni znamenala nárůst dopravy o 40 až 50 tisíc jízd autem denně. To je téměř taková dopravní zátěž jako na severojižní magistrále. Kvůli této záplavě má být kompletně přebudována silniční síť. Plán na nový sjezd z magistrály, který mimořádně zatíží ulice Hvězdovu a Na Strži, sice zkomplikoval soud, když zrušil územní rozhodnutí k jeho umístění, avšak mezitím bylo již uděleno stavební povolení a po přivaděči dnes sjíždějí na Pankrác stovky aut denně. Přebudování silniční sítě navíc ohrožuje také územní rezervu pro případnou obnovu tramvajové trati, která by mohla dopravě výrazně ulehčit. Z projektů se vytratila i myšlenka na budování podchodu pod nebezpečnou a silně frekventovanou ulicí Na Pankráci.

Aby investoři ušetřili, nechtějí někteří z nich na Pankrácké pláni budovat podzemní garáže, jak je obvyklé v západní Evropě. Automobily mají parkovat převážně v obchodním centru Arkády – z jeho pěti nadzemních podlaží jsou tři vyhrazena garážím pro celkem 778 automobilů. Další tisíce parkovacích míst mají vzniknout v dalších budovách a Pankrácká pláň se tak může stát největším parkovištěm v České republice.

Kanceláře a butiky nestačí

Již od 70. let čekají tisíce obyvatel pankráckých sídlišť na vytvoření zázemí této rezidenční oblasti. Na Pankrácké pláni chybí provozovny služeb, nejsou zde prakticky žádná zařízení pro trávení volného času, sport a kulturu. Praha 4 je přitom se svými 138 tisíci obyvateli jednou z nejvěších pražských čtvrtí. Návrhy investorů ale se zázemím pro obyvatele příliš nepočítají. Podle současných projektů mají ve většině nových budov vzniknout kanceláře, předpokládá se výstavba hotelu či mrakodrapu s luxusními byty.

Místo tržnice hypermarket
Bývalá pankrácká tržnice
  Bývalá pankrácká tržnice
Populární Pankrácká tržnice nabízela velmi levnou zeleninu, ovoce, sazenice a květiny ze soukromých polí a zahrad. V rámci příprav celkové přestavby Pankrácké pláně byla koncem roku 2006 celá tržnice zrušena. Na jejím místě dnes stojí obchodní centrum Arkády s hypermarketem.

Spolu s centrem Arkády vzniklo na Panrkáci další z řady obchodních center, jež nabízejí prakticky totožnou skladbu obchodů, přičemž zájem o nákupy v nich stagnuje. Provozovny služeb, které obyvatelé potřebují k běžnému životu, se plánují v minimálním měřítku. Ze slibů o budování společenských zařízení a zázemí pro kulturu v praxi sejde, neboť žádný takový projekt investoři dosud nepředložili úřadům v rámci schvalovacích procedur – na rozdíl od garáží, kanceláří a hotelu. Developery ani k výstavbě zázemí pro sport, kulturu a volný čas nic nezavazuje.

O co šlo občanským sdružením

Dostavbě Pankrácké pláně se již od roku 1990 věnuje Občanská iniciativa Pankráce, zastupující část místních obyvatel. Impulzem k jejímu vzniku byla hrozící stavba obřího Hotelu Bristol, který měl mít tvar pětiúhelníku a zabrat celé území pankráckého 'pentagonu'. Ačkoliv se tomuto projektu podařilo zabránit, od roku 1997 přicházely další developerské firmy s návrhy, které jsou pro danou lokalitu a její obyvatele stejně škodlivé. O dostavbě Pankrácké pláně se opět rozhodovalo a rozhoduje politicky jako v minulosti a obyvatelé nemají možnost se k navrženým stavbám vyjádřit. K Občanské iniciativě Pankráce se později připojily Arnika, Ateliér pro životní prostředí a Pankrácká společnost.

Dlouhou dobu chyběla celková koncepce dostavby Pankrácké pláně, její projednání s občany a expertní posouzení vlivů dostavby na životní prostředí. Koncepce by měla stanovit maximální přípustnou výšku a rozlohu nových staveb, maximální počet nových parkovacích míst apod. Vedení Městské části Praha 4 i pražského magistrátu se však stanovení limitů a přijetí koncepce bránilo. Místo koncepčních kroků státních úřadů přicházeli investoři a firmy s jednotlivými návrhy staveb a snažili se pro ně získat stavební povolení. Výsledkem je naprostý zmatek – zástavbu Pankrácké pláně nikdo nekoordinuje, stavby na sebe nenavazují, zástavba netvoří logický celek. Proces určuje snaha investorů o maximalizaci svého zisku, neschopnost úřadů čelit ekonomickým a politickým tlakům a nezájem politiků o názory a potřeby občanů.

Současný stav

V roce 2014 došlo k prvnímu, byť neúplnému a nedostačujícímu,  pozitivnímu kroku ze strany Magistrátu. Po dohodě s Magistrátem vypsal sám developer Central Group architektonickou soutěž na výstavbu komplexu obytných domů na Pankráci.

Institut plánování a rozvoje k tomu říká:

„Cílem je vytvořit kvalitní budovy, které dotvoří rozdrobené panoráma pankrácké pláně. Jedním z klíčových kritérií soutěže bude kromě architektonického vyznění také vysoká pobytová kvalita jednotlivých návrhů. Budovy musí se svým okolím dobře komunikovat,“ podotkl architekt Jan Šépka z IPR.

Více si přečtěte zde.

Dílčí součásti zástavby Pankrácké pláně:
  • mrakodrapy Epoque Hotel a Epoque Bytový dům

vizualizace (zdroj: ECM)
   Vizualizace (zdroj: ECM)

  • ECM City Tower (dříve budova Českého rozhlasu)
  • obchodní centrum Arkády Pankrác
  • rekonstrukce budovy Motokovu (dnes City Emporia)
  • kancelářské a administrativní budovy  City Deco a City Element
  • dva velké kancelářské objekty na místě dřívějšího Pankráckého autobusového nádraží
  • dopravní řešení Pankrácké pláně
  • výstavba výškové kancelářské budovy společností Hochtief

  • Office park Kavčí Hory a Obytný soubor Kavčí Hory

  • Administrativní objekt a bytové domy Pankrác a Administrativní objekt Budějovická 1

Další odkazy:

Rozhovor s Marií Janouškovou, zakladatelkou 0bčanské iniciativy Pankráce (k výstavě Nenechávejte svůj strom bez dohledu - nebo zmizí!)
Občanská iniciativa Pankráce
Pankrácká společnost

 

Historie kauzy

První koncepce pro zástavbu Pankrácké pláně vznikla v 70.letech v souvislosti s výstavbou šestipodlažních panelových sídlišť v této části Prahy. Zatímco sídliště měla uspokojit část tehdejší vysoké poptávky po "moderním" bydlení, v centru pláně mělo vzniknout centrální náměstí, obchody a provozovny služeb, uvažovalo se i o stavbě radnice. Vzhledem k tehdejšímu permanentnímu nedostatku finančních prostředků plán nebyl naplněn a v centru Pankrácké pláně vznikla jen architektonicky zdařilá výšková budova Motokovu (104 metry), její nepovedená kopie (hotel Panorama, 75,5 metrů) a nekvalitní budova Českého rozhlasu (109 metrů), která byla dostavěna až po 20 letech a nikdy neplnila svůj původní účel.

Od počátku devadesátých let probíhá spor o to, jak s rozestavěnou Pankráckou plání naložit. Investoři chtěli pokračovat ve výstavbě mrakodrapů a vybudovat zde úřednické 'City', 'Pražský Manhattan' či dokonce 'moderní protiváhu Pražského hradu'. Měli k tomu podporu velké části politiků z radnice prahy 4 i z magistrátu. Občanská sdružení naopak od počátku prosazovala myšlenku, aby v tomto prostoru vzniklo nové centrum Prahy 4: s náměstím, zázemím pro volný čas, sport, kulturu, s novými obchody i byty. Spor o Pankráckou pláň má obecnější povahu. Je sporem o to, zda si má Praha uchovat jedinečnou atmosféru a být 'městem pro lidi', nebo zda má nechat volný průběh komerčním aktivitám investorů, již nemají žádný přínos pro obyvatele, a zcela změnit svou podobu.

Radnice Prahy 4 vypsala v roce 1998 urbanistickou soutěž, která měla přispět k nalezení optimálního řešení. Jejím výstupem bylo několik velmi zdařilých návrhů, radnice však nepřistoupila k žádným konkrétním krokům k jejich naplnění. V roce 1998 provedla také Občanská iniciativa Pankráce ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy rozsáhlé dotazníkové šetření (3 tisíce domácností), které mělo ukázat potřeby místních obyvatel. Ti se jednoznačně postavili proti výstavbě kancelářských budov a požadovali vznik skutečného náměstí, pestřejší nabídku obchodů, služeb a zázemí pro kulturu, sport a volný čas.

V roce 2001 vstoupila na scénu společnost ECM, která se stala vlastníkem podstatné části potřebných pozemků, a představila koncepci vytvořenou architektem Richardem Maierem, USA (tzv. „Masterplan"), jež předpokládala další zvýšení dnešní výškové hladiny zástavby. Maier navrhnul výstavbu dalších dvou mrakodrapů (výška 160 a 122 metrů), velkého nákupního centra a několika nižších kancelářských budov. Díky systematické kampani občanských sdružení, negativnímu postoji památkářů, některých architektů, hlavního města Prahy a některých orgánů státní správy se realizaci projektu podařilo zabránit. Hlavní město ani Městská část Praha 4 však nevyužily příležitosti a nepokusily se o zpracování regulačního plánu, který by stanovil závazné kvóty zástavby území (zejména výšku a kapacitu budov a množství parkovacích stání), nebo jiného kompromisního, kvalitního a přínosného plánu zástavby.

V roce 2003 začala společnost ECM realizovat „salámovou metodou" projekt tzv. City. Nikdy neproběhlo vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona (tzv. EIA) a veřejnost se k němu nemohla vyjádřit. Projekt City vychází z myšlenky původního „Masterplanu" Richarda Maiera a předpokládá na Pankráci další výškové stavby. Vedle společnosti ECM vlastnila významnou část pozemků na Pankráci společnost Rodamco Europe, která prosazovala výstavbu obchodního centra Arkády. Dodnes několik dalších developerských společností připravuje výstavbu dalších kancelářských a komerčních budov. Například mrakodrap Epoque získal stavební povolení od Magistrátu v prosinci 2013.

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu