Pardubice a opatovická spalovna

27.6.2005 - PARDUBICE | Novinky
Jaroslav Deml, náměstek primátora Pardubic
Zastupitelé města Pardubice minulý týden nepřijali návrh Pardubického kraje, aby město vstoupilo do akciové společnosti EVO Opatovice. Tato společnost má být investorem a posléze i provozovatelem spalovny komunálních odpadů, kterou v Opatovicích prosazuje Pardubický kraj. Za projektem stojí stejní lidé jako při přípravách spalovny v Liberci. Více přináší článek převzatý z Ekolistu.

Zastupitelé města Pardubice minulý týden nepřijali návrh Pardubického kraje, aby město vstoupilo do akciové společnosti EVO Opatovice. Pardubický kraj v rámci přípravy komunálního projektu Energetické využívání odpadů (EVO), který vychází z Plánu odpadového hospodaření kraje, oslovil obce a města regionu s návrhem vytvořit akciovou společnost EVO Opatovice, která měla kromě peněz od zúčastněných obcí zajistit na výstavbu spalovny odpadů dotaci ze zdroju Evropské unie.

"Projekt zastupitelstvo nepodpořilo, protože jsme neměli dostatek především ekonomických podkladů," říká Jaroslav Deml, náměstek pardubického primátora. Se spalovnou odpadů však počítá pardubický plán odpadového hospodářství, který je před dokončením. "Jsme na začátku hledání cesty," říká Deml. Město chce přes prázdniny dát dohromady podklady k ekonomice projektu, na jejichž základě se bude o spalovně jednat na dalším, poprázdninovém zasedání zatupitelstva. "Je možné, že se rozhodnutí zastupitelstva změní. To by ale musely být všechny ekonomické, ekologické a další podklady stoprocentně ve prospěch spalovny," říká Jaroslav Deml.

Podle vyjádření Rady Pardubického kraje se rozhodnutím zastupitelstva města Pardubice realizace oddálila a zkomplikovala. Projekt EVO Opatovice je možné realizovat i s účastí privátních partnerů, ale ne za již tak výhodných podmínek a předpokládané zisky pak nebudou příjmy veřejných rozpočtů, ale zisky soukromých investorů. Rada Pardubického kraje dále konstatuje, že na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje bude pokračovat v jednání s městy a obcemi Pardubického kraje.

Pardubický kraj chce hlavní sumu peněz na výstavbu spalovny - 1,5 miliardy Kč - získat z prostředků Fondu soudržnosti EU. Pokud nevznikne nebo se oddálí založení komunální společnosti EVO Opatovice, ztratí se podle Pardubického kraje možnost získání rozhodujících financí z EU pro obce za současných atraktivních podmínek.

Podle Pardubického kraje je projekt EVO dobře technicky i odborně připravený. Odvolává se přitom i na návrh kladného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR podle procesu posuzování stavby z pohledu vlivu na životní prostředí (EIA), končí článek převzatý z Ekolistu.

Banner-stika

Sledujte nás: