Park v Thákurově ulici byl uzavřen. Proč nesouhlasit?

25.5.2011 - PRAHA | Novinky
Do parku v Thákurově ulici nyní nemají přístup lidé, na jeho krajích nemohou parkovat auta. Úřad Městské části Praha 6 totiž vyhověl žádosti Technické správy komunikací (TSK) a park nechal uzavřít. Důvodem má být nebezpečí, které stromy, údajně v havarijním stavu, představují pro návštěvníky parku. Stromy nemohou být skáceny, protože se proti rozhodnutí o jejich pokácení odvolala občanská sdružení Arnika a Tilia Thákurova. Zde si můžete přečíst, jak to vidí Arnika.

O vykácení parku v Thákurově ulici usiluje jeho správce - Technická správa komunikací - už několik let, od roku 2007. Původně prosazovala vykácení prakticky celého parku (až na jediný strom). Pokud nyní TSK uvádí, že "část stromů v parku je totiž ve velmi špatném stavu", je to - jak ostatně konstatovali odborníci ve všech odborných posudcích - především kvůli dlouhodobému zanedbání péče o stromy, za něž sama zodpovídá.

Žádost o uzavření parku může být jen nátlakovou akcí TSK, jak vykácení stromů dosáhnout. V době, kdy se rozhoduje o povolení ke kácení, žádá TSK o uzavření parku. O tom, jak neprůhledné jsou skutečné důvody kácení, vypovídá i argumentace "havarijním" stavem stromů: v tiskové zprávě Úřadu MČ Praha 6 z 29. dubna se uvádí: "O uzavření parku usiluje TSK jako správce pozemku poté, co opět nedostala šanci nemocné stromy v havarijním stavu pokácet." Havarijní stav stromů však nebyl v žádosti o kácení stromů uveden a o pokácení stromů ve skutečně havarijním stavu nerozhoduje povolení. V roce 2007 musely stromy být -  vezmeme-li v úvahu argumentaci TSK, že stav stromů se zhoršuje kvůli odkladům s kácením -  v lepším stavu, než dnes. Přesto chtěla TSK vykácet celý park. Místo neustále se opakujícího požadavku na vykácení parku se měla jako jeho správce především o stromy starat.

Důvodem odvolání občanských sdružení včetně Arniky proti rozhodnutí vykácet více než třetinu vzrostlých stromů v parku byla jednak obava, že bez přijetí dlouhodobé koncepce ochrany parku dojde postupným nebo plošným vykácením stromů k likvidaci parku, a jednak přesvědčení, že stromy nejsou v havarijním stavu a při dobré péči mohou životní prostředí Dejvic obohacovat ještě po léta. Toto přesvědčení vychází z odborných posudků. 

V tiskové zprávě, kterou MČ Praha 6 oznamovala uzavření parku, je také zmíněna obnova parku. Vzhledem k tomu, že nyní radnice Prahy 6 povolila pokácet 40 procent stromů v aleji, těžko lze hovořit o postupné obnově, a to opět v situaci, kdy přes několikaleté snahy místních občanů stále chybí dlouhodobá koncepce systematické obnovy a ochrany celého parku. TSK přitom na odborném konsiliu přímo v parku zpracování koncepce přislíbila.

Radnice také opakovaně napadá naše obavy z likvidace parku kvůli rozšíření parkovacích míst. Tuto naši obavu se snaží vyvrátit argumentací s náhradní výsadbou. Ta však je zákonem chráněna jen po dobu pěti let a pak opět nic nebrání jejímu odstranění. Plán na přeměnu parku v parkoviště byl ostatně již jednou vytvořen na odboru územního rozvoje úřadu MČ Praha 6.

Centrem zájmu TSK je správa komunikací, stromy v Thákurově ulici spadají formálně do tzv. silniční zeleně (byť jde o park). O povolení ke kácení nyní bude rozhodovat pražský magistrát. TSK je však de facto sama součástí magistrátu. Na místě jsou proto obavy nejen z neobjektivního rozhodování, ale i z toho, že o kácení stromů mohou rozhodnout jiné důvody, než ochrana zeleně a zdravého životního prostředí. Z dlouhodobého hlediska by proto bylo mnohem vhodnější, aby správa parku přešla přímo pod radnici v Praze 6 a ta tak mohla převzít plnou odpovědnost za park a jeho význam, jenž má tato zelená dominanta pro občany nejen této pražské čtvrti. 

Výhrady občanských sdružení a celý vývoj kauzy popisuje také tisková zpráva Arniky z března, kdy se přímo v parku uskutečnil happening:
http://arnika.org/radnice-prahy-6-otaci-kormidlo-povoluje-vykacet-40-vzrostlych-stromu-v-parku-v-thakurove-ulici

Další informace o parku a plánech na jeho vykácení: 
Thákurův park,nebo parkoviště?
  • Arnika: Centrum pro podporu občanů

Banner-stika

Sledujte nás: