Péče o vodní zdroje: tipy a triky publikované v novém průvodci

10.12.2020 - PRAHA / KIŠINĚV | Tiskové zprávy
Labe
FOTO: Petr Zewlakk Vrabec
Dvě různé země, podobné problémy. V Moldavsku i České republice došlo k výrazným proměnám vodních toků a říční krajiny, zejména kvůli intenzivnímu zemědělství a odlesňování. V době klimatických změn tyto proměny způsobují, že lidé trpí povodněmi a suchem. Zkušenosti související s obnovou řek v Česku však ukazují, že jsou problémy řešitelné. Průvodce vydaný nevládními organizacemi Arnika (Česko) a Eco-TIRAS (Moldavsko) přináší několik praktických tipů, jak řekám pomoci.

„V Česku můžeme pozorovat výrazné zlepšení kvality vody po vstupu do EU a díky implementaci rámcové směrnice o vodě (1). Evropské fondy nám pomohly financovat rozsáhlé projekty obnovy řek. Bez nich by nebylo možné dosáhnout takového pokroku za tak krátkou dobu,“ vysvětluje Vlastimil Karlík, expert na ochranu přírody z české neziskové organizace Arnika a hlavní autor nově vydaného průvodce (2), určeného hlavně pro starosty a radní, ale i všechny další zájemce o řeky.

V 80. letech byly v českých vesnicích čistírny odpadních vod jen zřídka a ty, které náležely průmyslovým podnikům, nebyly účinné. Ve výsledku patřily české řeky k nejvíce znečištěným v Evropě. Po velkých investicích EU se ve vodních tocích dalo znovu plavat a výrazně ubylo znečištění.

„Česko a Moldavsko sdílejí některé problémy kvůli podobné povaze krajiny a zemědělské struktury. Problémy související s odpadními vodami vyžadují finanční zdroje nad možnosti místních komunit. Obnova řek je také zdlouhavá a nákladná, je však nutné začít alespoň v menším měřítku. S přihlédnutím k možnému budoucímu vstupu Moldavska do EU jsme připravili brožuru shrnující poučení z implementace rámcové směrnice o vodě v Česku,“ pokračuje Karlík.

„S rostoucími projevy klimatických změn se musíme společně naučit, jak postupovat v nezbytné transformaci zemědělství, abychom zabránili progresivní erozi, degradaci půdy a snížili škody způsobené povodněmi a suchem,“ říká Ilya Trombitsky z moldavské sítě ochránců řek Eco-TIRAS.


Poznámky:

(1) Rámcová směrnice o vodě vstoupila v platnost v roce 2000. Jedná se o jeden z nejambicióznějších právních předpisů EU, který vytváří ucelený legislativní a politický rámec pro všechny otázky spojené s vodou s cílem dosáhnout vysoké úrovně ekologické kvality všech evropských vodních zdrojů do roku 2027. https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/en.pdf

(2) Publikace Jak porozumět rámcové směrnici o vodě a jak může pomoci zlepšit životní prostředí:
Anglický jazyk: https://english.arnika.org/publications/water-framework-directive
Ruský jazyk: https://arnika.org/ru/water-directive

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu