Pěnová vodní pistole Deex NEWSUN


Země původu: www.deexchina.com/
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Radomír Šoun, Ústí81, 507 91 Stará Paka, IČ: 40124002 (prodejna: POTRAVINY, 468 49 Kořenov 612)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hračkách byl zjištěn obsah DEHP v  množství 13,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--penova-vodni-pistole-deex-newsun_10500_880_1.html

Datum upozornění: 17.07.2015Arnika v zahraničí