Plastový koník My funny Pony, Fun toys!


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Tai Nguyen Van, Okružní 312, 464 01 Frýdlant, IČ: 63821842 (provozovna: večerka, Okružní 312, 464 01 Frýdlant)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 5,35 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--plastovy-konik-my-funny-ponyfun-toys-_10480_880_1.html

Datum upozornění: 14.07.2015Arnika v zahraničí