Plastový psík s želé „Sweet PUPPY“


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Jana Martínková, Čs. odborářů 933, 357 35 Chodov, IČ: 49165020 (prodejna: Trafika, U porcelánky 1017, 357 35 Chodov)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek (plastový pejsek) obsahuje DEHP v množství 7,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-plastovy-psik-s-zele-%E2%80%9Esweet-puppy%E2%80%9C_10297_880_1.html

Datum upozornění: 29.05. 2015