plastový talíř s dekorem slunečnic Sun Flower


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: SOUGASS, s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČ: 03071367, (provozovna: WOW!, Vodičkova 1277/19, 110 00 Praha 1 – Nové Město)
Materiál: Melamin
Zjištěná závada:

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje melamin v množství 3,5 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 19975, 25420 a 93720, č. látky 239). Limit (2,5 mg melaminu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin – EFSA - ze dne 16. 4. 2010 (Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed) může melamin při vyšších dávkách nebo při chronické expozici způsobit poškození ledvin.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-plastovy-talir-s-dekorem-slunecnic-sun-flower_10921_880_1.html

Datum upozornění: 27.10. 2015